Zapisz swoje dziecko na zajęcia!

Pierwszy rok kursu Brainy składa się z 4 modułów. Każdy moduł rozpoczyna się weekendowymi zajęciami (sobota – niedziela po 4 godziny),
po nich odbywają się raz w tygodniu (wyznaczony dzień) zajęcia trwające 1,5 godziny.

Zajęcia Brainy wpływają u dzieci na poprawę zdolność koncentracji, skupienia i uwagi. Uwagi na tym co jest „tu i teraz” – zasada uważności. Nabyte w Brainy umiejętności dzieci będą potrafiły wykorzystać w codzienności: pracować w skupieniu nawet w hałaśliwym otoczeniu, poprawią swoje relacje z rodziną czy rówieśnikami, radzą sobie w stresujących sytuacjach.