Czym jest Brainy?

Czym jest Brainy?

Brainy Bielsko-Biała jest częścią Brainy Polska – która od wielu lat z pasją zajmuje się edukacją dzieci i osiągnęła pozycję lidera w tej dziedzinie.

Brainy to pozaszkolne zajęcia dodatkowe z dziećmi w wieku od 6 do 16 lat. Organizowane przez naszą placówkę zajęcia służą zwiększeniu potencjału intelektualnego oraz ogólnych umiejętności dzieci. Zajęcia opierają się na najnowszych zdobyczach naukowych m.in. z dziedziny psychologii.

Naszym celem nie jest przekazywanie wiedzy, lecz pobudzanie kreatywności oraz kształcenie umiejętności wykorzystywania potencjału własnego mózgu w celu:
– poprawy koncentracji
– zwiększenia możliwości pamięciowych
– umiejętności szybszego rozwiązywania problemów
– poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej
– poprawy różnych umiejętności szkolnych (wysławiania się, czytania, liczenia, zapamiętywania cyfr, pisania)
– zwiększania zdolności manualnych
– uaktywniania prawej półkuli mózgu
– synchronizacji współpracy obu półkul mózgowych
– zdolności radzenia sobie ze stresem i pozytywnego nastawienia
– większej pewności siebie